Aku ialah sesuatu yang dibentuk oleh keteraturan dalam waktu yang lama. Aku menjadi sesuatu pasti, bahkan dalam suatu ketidakpastian. Lalu aku dihempas.

Jika beberapa manusia mengalami gangguan mental untuk selalu teratur dan tertata. Maka saya gangguan untuk mengganggu keteraturan.

Sebentar, saya tiba-tiba pusing dengan teratur. Mari kita hentikan di sini.