GIZ! Blog

Log v15.6.26

Catatan cacatan Log v15.6.26 untuk diingat di kala tidak ingat sekaligus sengaja tidak ingat agar kembali mengingat.

— Jun 26, 2015 —

###18:34

Buka bersama rekan kantor.

keluarga—Ayahanda, Ibunda, dua anak, satu anak pungut, Mama mertua dan tukang poto yang tidak nampak sebab sedang memotret.

pak lead—Tuan muda pimpinan SyarekatSS.rb sedang meninjau ulang lokasi buka bersama, “Joss!” ucapnya

— WTF meeting! dan sebenar-benarnya fakta ialah hapenya ikut menyelam, fak!

Di hotel entah.

Seingatku kenyang.