GIZ! Blog

Log v15.7.8

Catatan cacatan Log v15.7.8 untuk diingat di kala tidak ingat sekaligus sengaja tidak ingat agar kembali mengingat.

— Jul 8, 2015 —

Suasana, Pukul 01.25

Aku menyegerakan dan menyelesaikan Yaelah, dan menulislah aku dalam suasana.