Suasana, Pukul 01.25

Aku menyegerakan dan menyelesaikan Yaelah, dan menulislah aku dalam suasana.