GIZ! Blog

Log v20.5.18

Catatan cacatan Log v20.5.18 untuk diingat di kala tidak ingat sekaligus sengaja tidak ingat agar kembali mengingat.

— May 18, 2020 —

Ke KMC periksa kandungan dan…

…belum rezeki. :)